Sa pagdating ng mga espanyol usan online dating for the disabled persons

sa pagdating ng mga espanyol-48sa pagdating ng mga espanyol-76sa pagdating ng mga espanyol-25

Pagkaraan ng pagbagsak ng Bataan sa kamay ng Hapon, nagpunta si Mac Arthur sa Australia.

Pinalitan siya sa Corregidor ni Heneral Jonathan Wainwright, upang ipagpatuloy ang pakikipaglaban, hanggang sa mapilitang sumuko ang mga Pilipino at Amerikano pagkalipas ng 27 mga araw.

Sama-sama ang buong barangay sa pagharap sa mga kalaban. Ang pinuno (datu o rajah) ay suportado ng buong kasapi ng barangay. Nawala rin ang mga lumilitaw na estado ng Cebu, Butuan at Maguindanao. Tributo (1580 – 8 reales, 1590 – 10 reales, ika19 na siglo – 12 reales). Nakabatay sa urbanismong Greco-Romano na ang “sibilisasyon” ay nakaugnay sa pagkakaroon ng siyudad. Sa pagpapalawig ng argumento, tunghayan ang Aralin 7.

Kalakal Galleon din ang nang-agaw at nagputol sa namamayaning relasyon ng Maynila sa ibang bahagi ng Timog Silangang Asya. Pagtatayo/ pagpapalaganap ng “tamang” paniniwala (Katolisismo/Kristiyanismo), pagbibihis ng “tama” (nakabalot ang buong katawan), sasailalim sa “tamang” pamahalaansasailalim sa Diyos at sa representasyon ng Diyos sa mundo (Hari ng España/ Papa sa Roma). Tandaan na ang wika ay hindi inalis ng kolonisasyon.

ANG PAGDATING NG MGA ESPANYOL SA KAPULUAN Mga Dahilan ng Pagdating:       Pagbagsak ng Piyudalismo sa Europa Renaissance (Machiavelli, patag vs. Binaklas ng estratehiyang ito ang pag-uugnayan ng mga datu sa isa’t isa at sa kanilang mga sakop.

Last modified 06-Aug-2017 21:12